2 Aug 2015.

Efter många byråkratiska turer har vi nu fått bygglovet. Bygglovet var villkorat att vi måste vara med på ett s.k. samrådsmöte med Sundsvalls Stadsbyggnadskontor. Det mötet ägde rum i tisdags den 28 juli. Stadsbyggnadskontoret är hårt ansträngt nu i sommar. Många bygglovsärenden och semestrande personal. Tack vare vår konsult lyckades hon med att få till ett möte betydligt tidigare än om vi gått den vanliga byråkratiska vägen. Syftet med mötet var att byggnadsinspektören fick en detaljerad beskrivning över hur vi ska bygga huset. Han ställde frågor in i minsta detalj för att säkerställa vår ambition att bygga efter det tillstånd vi fått. Jag hade med mig Staffan Engberg som har järnkoll på alla detaljer i byggnadsprocessen. Den enda anmärkning vi fick var att vi inte får ha tvättvasken (för städning) i handikapptoaletten. Den måste flyttas till servicerummet. Innebär en hel del jobb med att dra om rören för den nya placeringen. Om någon tror att det nu är bara att sätta igång och bygga så är det fel. Vi måste invänta starttillstånd. Under tiden från att vi fått bygglovet till att vi får starttillståndet får inget göras åt bygget. Orsaken är att bygglovet ska vinna laga kraft och att överklagan kan göras under den här tiden. Vi beräknar att få starttillståndet den 11 augusti. Då kan vi påbörja gjutningen av grunden. Vi har huset i olika delar placerade i olika lador och hos bröderna Backlunds maskinhall. När vi kommit igång med bygget är vi i projektgruppen tacksamma om så många som möjligt kan komma och hjälpa till med vår gemensamma bygdegård.

Lennart Uggeldahl, ordf i Ängoms Bygdegård.

 

 

Ny information per 13 juli 2015.

 

Projektgruppen har jobbat med "Projekt nya bygdegården" varje torsdag sedan branden. Vi har gjort studiebesök hos olika bygdeföreningar. Syftet var för att se på deras hus  och verksamhet kring deras byggnation. Vi har tagit in offerter från olika husleverantörer. Diskussioner har förts kring en rad olika lösningar på hur grunden ska göras. Kort sagt ingen ansträngning har sparats för att få en så bra lösning som möjligt.

Projektgruppen har beslutat att en platta ska gjutas. Den kommer att få vattenburen golvvärme. Det innebär att man i en framtid kan fritt välja värmekälla. Det har varit en omfattande kontakt med myndigheterna kring vårt bygge. Kommunen och Vägverket har haft synpunkter på hur det skall se ut. Alla deras krav är nu uppfyllda.

Vi har köpt huset som i delar förvaras hos bröderna Backlund. De har ställt upp på ett fantastiskt sätt. Vi har fått förvara väderkänsliga byggdelar i deras maskinhall. Takstolarna står uppställda utanför då de är för stora att ta in i hallen. Grundfärg plus första lagret av slutfärgen på de olika byggdelarna är klart.

 

Lennart Uggeldahl, ordf. Ängoms Bygdegård.

 

Information 14 juli 2015

Vi har fått klartecken - tillstånd - att göra avloppsanordningen från Kommunen. Jag ska nu undersöka om vi får påbörja arbetet innan bygglovet kommer.

Lennart Uggeldahl

 

 

 

Nya Bygdegården efter branden.
Ängoms Bygdegård brann ner till grunden kvällen, natten mellan den 6 – 7 december 2014. Det var ett gammalt kapell, byggt 1927.  Byborna i Ängom med omnejd hade rustat det gamla kapellet under flera år. De använde det som samlingsplats för en lång rad av aktiviteter. Under senare år som bygdegård.
Ett antal chockade och ledsna bybor samlades under natten 6-7 december hemma hos Eva och Tore Nordlund. Under samtalets gång över den förlorade bygdegården växte en stark vilja fram. En ny bygdegård skulle byggas.
Redan på söndagkväll den 7 december samlades en grupp bybor hemma hos föreningens ordförande, Lennart Uggeldahl. Det kom att bli en projektgrupp som beslutade sig för att bygga ett nytt hus efter branden.  Gruppen som fattade det beslutet bestod av Erold Persson, Tore Nordlund, Bo Berglund, Ingemar Bergström, Martin Lindbom och Lennart Uggeldahl. Gruppen utökades dagarna efter med Staffan Engberg, Hans Westin, Göran Johansson, Lena Johansson och Kåre Olsson. Ordförande för gruppen blev Lennart Uggeldahl.
Projektgruppen träffas varje torsdag med undantag för jul- och nyårshelgerna.
 Gruppens arbete består i att ta fram ett underlag för bygget av en ny bygdegård i Ängom. Efter många omfattande diskussioner och studiebesök beslutades det att välja ett hus från Lövångers Bygg AB. Ytan blir något större (170m2) och bättre disponerad med tanke på kapellets trapphus och stora skorstensstock.
Det blir ett enplans hus byggt på en gjuten platta av betong. Huset kommer att ha golvvärme i plattan. Tack vare Staffan Engbergs kontakter har föreningen fått en värmepanna utan kostnad som kommer att förse golvet med värme.
Det är en nivåskillnad på ca tre meter mellan Ängomsvägen och den gamla platsen där det nedbrunna huset stod. Den nivåskillnaden måste fyllas upp så att enplanshuset kommer i rätt marknivå. Ett arbete som Kåre Olsson och Staffan Engberg Tore Nordlund jobbar med. 
Det kommer fortlöpande information om den nya bygdegården på den här hemsidan. OBS Kolla ritningar nedan.
Lennart Uggeldahl
Ordförande
Ängoms Bygdegårds förening