Den 6e december 2014 inträffade en tråkig händelse. Ängoms Bygdegård brann ner till grunden. En projektgrupp har bildats för att återuppbygga bygdegården.

Här följer lite historik om  f.d. Ängoms kapell. Mer detaljerad historik fr.o.m 1902 och framåt tagen ur Föreningen Facklans protokollböcker finns nedtecknat av Elsy Björk. Om intresse finns att läsa om detta kontakta Karin Berglund.

Föreningen Facklan bildades 1902. Dess syfte var att sörja för bybornas välbefinnande. Någon lokal fanns ej då utan möten hölls i olika hem varannan vecka.

Föreningen Facklan beslöt bygga ett kapell och 1927 invigdes Ängoms Kapell med pompa och ståt i dagarna två.

Kapellet har hyrts av olika frireligiösa samfund, t.ex Frälsningsarmén, Filadelfia m.fl. Ängoms Vita Band anordnade julfester med Lucia, gåvoauktioner, söndagsskola mm.

I Ängom fanns en idrottsförening, Ängoms IS, känd för fina skidtävlingar bl.a (Ängomsstafetten) År 2000 sammanslogs Föreningen Facklan och Ängoms IS. Varje år har anordnats Skotercafé, Pimpeltävling, Majbrasa, V75-kväll med mat, Surströmming, Nyårsfirande mm. Allt för god gemenskap och bibehållande av en levande bygd.

Bygdegården har varit öppen för byns ungdomar med t.ex bordtennisspel. Även för vuxenverksamhet. Bygdegården har även hyrts ut till födelsedagskalas samt föreningsverksamhet.

För bygdegårdens medlemmar finns vid sjön Öjen tillgång till badstrand, vindskydd, bryggor och bastu.

Vid styrelsemöte juli 2013 beslöts byta namn till Ängoms Bygdegård. Bakgrunden är att föreningen bedriver en mer hembygdsinriktad verksamhet. Antalet medlemmar år 2014 var 80 familjer.