Välkommen till Ängoms Bygdegård 

 Styrelsen har lämnat sin syn på Sundsvalls Kommun Översiktsplan 2040 gällande solkraft på Massmyrberget.

se vår skrivelse här på hemsidan under Styrelsen